Bodem- & grondwatersanering

AGT is een door de OVAM erkend bodemsaneringsdeskundige type 2. Het modelleren van stroming en stoftransport in grondwater in het kader van beschrijvende bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten wordt ook uitgevoerd in opdracht van andere erkende bodemsaneringsdeskundigen.

Een duidelijk stappenplan

Een bodemsanering bestaat meestal uit drie stappen:

  1. een oriënterend onderzoek waaruit moet blijken of er ernstige aanwijzingen zijn dat er effectief
    bodemverontreiniging aanwezig is;
  2. een beschrijvend onderzoek waarin de aard, omvang en concentratie van de vervuiling wordt afgeperkt en
  3. een bodemsaneringsproject waarin de sanering technisch en economisch wordt uitgedacht.

Een bodemonderzoek omvat naast de standaard procedures van staalname en laboanalyse ook een grondige studie van de ondergrond op basis van:

  • Sonderingen, boringen of meer geavanceerde technieken zoals een MIP-sondering;
  • Ondiepe, geofysische prospectie (opsporen ondergrondse nutsleidingen, mazouttanks en andere onbekende voorwerpen).

Voordelen van een onafhankelijk bureau

De kostprijs van een saneringsopdracht is dikwijls niet te onderschatten. Als onafhankelijk studiebureau zonder exclusieve relatie met een grote groep, kunnen we op zoek gaan naar de meest voordelige aanbiedingen van veldwerk en monsteranalyses op de markt om zo de kostprijs te drukken. Deze vrijemarkt-positie maakt ons ook beschikbaar voor verschillende studiebureaus, om in onderaanneming complexe,  grondwater-gerelateerde contaminatieproblemen op te lossen.