Geofysische prospectie & camera-inspectie

Boorgat geofysische prospectie: de methode bij uitstek om een boorprofiel nauwkeurig te karakteriseren.

AGT beschikt over geofysische sensoren van Robertson Geologging Ltd, die specifiek ontworpen zijn voor hydrogeologische toepassingen. De sensoren zijn extra dun om in kleine boordiameters en peilbuizen te kunnen worden ingezet, tot een boordiepte van 500 m. Met de "dual induction" - sonde (~EM39) kan ook in bestaande peilbuizen worden gemeten. De volgende probes worden standaard ingezet:

 • 3-arm Caliper: boorgatdiameter;
 • Elektrische resistiviteit (“electric logging, SN, LN, SP en SPR"): lithologie en zoutgehalte;
 • Natuurlijke gamma-straling: kleilagen;
 • Dual induction: lithologie en zoutgehalte, meting in peilbuis mogelijk;
 • Camera-inspectie: visueel nazicht van bestaande putten en peilbuizen.

Figuur: camerainspectie van pompfilter uit witte PVC.

Oppervlakte prospectie: vanop het maaiveld wordt de ondergrond in kaart gebracht.

 • Toepassingen:
  • Bepaling van optimale boorlocaties;
  • Kartering van watervoerende lagen voor winningen;
  • Detectie van ondergrondse nutsleidingen of objecten (stookolietanks, funderingen);
  • Identificatie van breuken en holtes (karst);
  • Monitoring van verzilting.
 • Technieken:
  • Elektrische resistiviteitstomografie ("ERT");
  • Elektromagnetisch inductie ("EM");
  • Seismische refractie;
  • Georadar ("Ground penetrating radar, “GPR”);
  • Magnetometrie.

Figuur: Bepaling van diepte zout grondwater met EM34-metingen.