Hydrogeologische studies

AGT voert hydrogeologische studies uit voor:

 • grondwaterwinning: bepaling  van invloedstralen, potentiële debieten en milieu-effecten (vergunningen en MER).
 • Invloed van bemalingen, saneringen, civiel-technische bouwwerken.
 • Regionale impactstudies.

De volgende onderzoeksstappen kunnen ingezet worden:

Terreinmetingen, pompproeven en monitoring

 • Hydrogeologische interpretatie van boringen en sonderingen;
 • Bepalen filterstelling van peilbuizen en pompputten;
 • Monitoring grondwaterpeilen (automatisch, online);
 • Pompproeven, flow-test, injectietest;
 • Evaluatie van putontwikkeling met Rossum sand filter test en MFI-test;
 • In-situ physico-chemische parameters: Temperatuur, Redox, pH, EC, DO.

Analyse van het grondwatersysteem

Organisatie van gegevens in een open-source GIS-databank (PostgreSQL - QGIS):

 • Topografische kaarten en hoogtemodellen (LIDAR);
 • (Hydro)-geologische kaarten en modellen;
 • Hydaulische parameters;
 • Oppervlaktewaterpeilen;
 • Stijghoogtetijdreeksen;
 • Neerslag en evapotranspiratietijdreeksen;
 • Waterwinningen.