KMO-dienstverlening: krijg tot 40% subsidies voor uw studies

Krijg tot 40% subsidies via de KMO-portefeuille dankzij de erkenning van AGT!

 

Voor wie ?

De subsidie die verkregen kan worden via de KMO-portefeuille is toegankelijk voor KMO’s die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn.
KMO’s zijn zelfstandige bedrijven met minder dan 250 werknemers, maximaal € 50 miljoen omzet en maximaal € 43 miljoen balanstotaal. Dit wordt bekeken op groepsniveau. KMO’s die in handen zijn van grotere ondernemingen of voor meer dan 25% overheidskapitaal hebben, zijn uitgesloten van subsidie. Vzw’s hebben eveneens geen toegang tot de KMO-portefeuille.

Wat komt in aanmerking voor subsidiëring?

De KMO-portefeuille heeft twee pijlers: een pijler advies en een pijler opleiding.
De beschikbare middelen zijn vrij te besteden over deze twee pijlers, indien gebruik gemaakt wordt van een geregistreerde dienstverlener.

AGT is geregistreerd in de pijler advies met erkenningsnummer DV.A228594.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Afhankelijk van de omvang van de onderneming verschilt de subsidiegraad én het jaarlijkse subsidieplafond:

  • Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 40% steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal € 10000 steun per jaar.
  • Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 30% steun genieten via de kmo-portefeuille. U krijgt maximaal € 15000 per jaar.

U kan steun aanvragen tot uw persoonlijke maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput.

Bepaling kleine of middelgrote onderneming

Op basis van bovenstaande criteria wordt uw ondernemingsgrootte vastgesteld. Als uw bedrijf een rechtspersoon is, haalt kmo-portefeuille daarvoor uw gegevens op bij de Nationale Bank van België.

Hoe aanvragen?

Voor u subsidies kan aanvragen bij de KMO-portefeuille dient u uw onderneming éénmalig te registreren. Bij die gelegenheid wordt gecontroleerd of u voldoet aan de voorwaarden en dus toegang kan krijgen tot de applicatie.

U krijgt dan een login en paswoord waarmee u toegang krijgt en aanvragen kan doen. Hou er rekening mee dat alle correspondentie vanuit de KMO-portefeuille via het mailadres zal lopen dat u op dat moment ingeeft. Zorg er dus voor dat dit een adres is dat beheerd wordt door iemand die betrokken is bij de subsidie-aanvragen in de KMO-portefeuille.

Aanvragen verlopen volledig geautomatiseerd via de online applicatie op www.kmo-portefeuille.be. U vult de gevraagde gegevens in van het advies waarvoor u ondersteuning vraagt en selecteert AGT als de dienstverlener van uw keuze.

Het erkenningsnummer van AGT is DV.A228594

Te volgen stappen:

1) U gaat akkoord met een advies en ontvangt een orderbevestiging van AGT met alle betalingsinformatie.

2) U registreert en meldt aan op Kmo-portefeuille | Agentschap Innoveren en Ondernemen

- Registreer uw KMO online (enkel bij een eerste aanvraag met uw elektronische identiteitskaart (e-ID) of via uw federaal token. Vul de gegevens van uw KMO in. 

- Na de registratie krijgt u een activerings-url opgestuurd per post. Tik de activerings-url op het internet in en login met uw e-ID of federaal token.

- U bent nu gelinkt aan een KMO.

3) U dient een projectaanvraag in en geeft als projectbedrag het bedrag voor het advies excl. btw. U vindt dit bedrag terug in de orderbevestiging en de offerte van AGT.
4) De portefeuille geeft aan hoeveel zij subsidiëren en hoeveel u dient te betalen.
5) U betaalt uw deel:

- Bij factuurnummer geeft u het orderbevestigingsnummer van AGT in en geeft u toestemming om de portefeuille door te storten op onze rekening.

- De betaling van de KMO-portefeuille naar ons duurt gemiddeld 14 kalenderdagen.

6) U betaalt de BTW rechtstreeks aan AGT met het orderbevestigingsnummer van AGT
7) Na 14 kalenderdagen ontvangen wij uw volledige betaling, wij maken de factuur op met de melding ‘voldaan via KMO portefeuille’ en versturen die naar jou

Belangrijk:

- De prijs voor het advies excl. BTW moet minstens 100 euro bedragen
- De aanvraag moet ten laatste 14 kalenderdagen na ontvangst van de orderbevestiging gebeuren.

Nog vragen ?

• Bel 1700 of mail naar kmo-portefeuille@vlaanderen.be
• U vindt ook meer toelichting op de website www.kmo-portefeuille.be
• Bij AGT kan u contact nemen met Valérie Berck via valerie.berck@agt.be
bron: VLAIO, www.kmo-portefeuille.be