Projectinfo

Terug naar overzicht

Aanleg A11 autosnelweg: ontwerp en monitoring van de bemalingen

Sinds begin 2013 werkt het consortium Via Brugge aan de nieuwe A11 autosnelweg die een vlotte verbinding zal maken tussen de N31 in Brugge en de N49 in Westkapelle. Op dit moment is de A11 het grootste DBFM-project voor wegen in Vlaanderen. De lengte van het wegtraject bedraagt 12 km, waarvan een gedeelte in tunnels wordt uitgevoerd. Aangezien de grondwatertafel ondiep voorkomt, moet tijdelijk bemalen worden om de uitgraving droog te kunnen uitvoeren. AGT staat in voor het ontwerp van de verschillende bemalingsinstallaties. Daarbij moet rekening gehouden worden met omgevingsfactoren zoals de heterogeniteit van de ondergrond, het evenwicht tussen zout grondwater onderaan en zoet grondwater bovenaan, het vermijden van schade aan infrastructuur door zettingen en het vermijden van verdroging. Het ontwerp en ook de opvolging van de bemalingen moet dus voldoen aan strikte eisen opgelegd door de opdrachtgever om negatieve invloeden op de omgeving te vermijden. Het dimensioneren van de bemaling werd gebaseerd op hydrogeologische parameters, afgeleid van dubbele pompproeven die ook door AGT werden uitgevoerd. Tijdens de werken zelf wordt de overgang tussen het zoete en zoute grondwater ook door AGT opgevolgd door middel van boorgat EM-metingen, om zo te garanderen dat dit evenwicht niet verstoord wordt.