Projectinfo

Terug naar overzicht

Bemalingsadvies boom naast kelderverdieping te Bonheiden

Doelstelling: In het kader van de realisatie van een appartementencomplex met één ondergrondse kelderverdieping werd een bemalingsconcept opgesteld. Op 10 meter van de uitgravingszone bevindt er zich een waardevolle boom die beschermd dient te worden.

Werkwijze: Desktopstudie met simulatie van de bemaling in een grondwatermodel+ terreinbezoek met boomchirurg.

Resultaten: Geen zettingsrisico’s. Filterbemaling waarbij het stationaire bemalingsdebiet 23.20 m³/u is. De gesimuleerde invloedsstraal bedraagt 375 m. De boom dient via een druppelarm voorzien te zijn van 150-tal liter water/dag.