Projectinfo

Terug naar overzicht

Bemalingsadvies bouwproject Smallestraat te Antwerpen

Doelstelling: Bemaling voor de uitgraving van een ondergrondse parkeergarage van één verdieping.

Werkwijze: Desktopstudie op basis van analytische formules.

Resultaten/besluiten: Spanningsbemaling om opbarsten van de bouwput te voorkomen. Gezien het grondwaterpeil in de watervoerende laag reeds lager heeft gestaan dan het benodigde bemalingspeil
worden er geen onaanvaardbare zettingsrisico’s verwacht. Verdiepen van voorziene secanspalenwand om ontwateren en inklinken van ingesloten veenlaagjes te vermijden.