Projectinfo

Terug naar overzicht

Bemalingsadvies bouwput aan Lakborslei te Antwerpen

Doelstelling: Bemaling ontwerpen in het kader van een nieuw schoolgebouw en het verdiepen van een bestaande kelder.

Werkwijze: Desktopstudie met simulatie van de bemaling in een grondwatermodel en screening van de omgeving naar mogelijke verontreinigingen.

Resultaten: Geen zettingsrisico’s. Het verwachte stationair bemalingsdebiet is 52 m³/u. De gesimuleerde invloedsstraal van de bemaling bedraagt ca. 610 meter.