Projectinfo

Terug naar overzicht

Bemalingsadvies Hertogensite Leuven - screening bemaling zone W4

Doelstelling: Bemalingsadvies voor bouwput binnen waterkerende wanden.

Werkwijze: Uitvoeren van grondonderzoek om de top van de waterremmende laag te zoeken. Desktopstudie met analytische formules om bemalingsdebiet in te schatten.

Resultaten: Bemalingsadvies en informatie voor het bekomen van de milieuvergunningsaanvraag.