Projectinfo

Terug naar overzicht

Bemalingsadvies project Hendrik Baelskaai 25 te Oostende

Doelstelling: Bemaling voor het uitgraven van een ondergrondse garage van twee verdiepingen.

Werkwijze: Opstellen van initieel bemalingsadvies op basis van beschikbaar grondonderzoek. Ondersteuning van de vergunningsaanvraag door opmaak van een monitoringsplan en studie van de impact van de bemaling in uitvoering op de omgeving en gekende verontreinigingen.

Resultaten/besluiten: Ondergrond is zeer zettingsgevoelig waardoor het aangeraden is om de bemaling binnen waterkerende wanden uit te voeren. De bemaling resulteert niet in migratie van eventuele aanwezige verontreinigingspluimen in de omgeving. Monitoring van zettingen, grondwaterverlagingen, verontreiniging en debieten gedurende de bemaling.