Projectinfo

Terug naar overzicht

Bemalingsadvies project Jos Van Geellaan fase 1 te Deurne-Antwerpen

Doelstelling: Bemalen voor de uitgraving van een ondergrondse parking en liftputten onder het hoofdgebouw en een kelder voor technische voorzieningen onder het kleiner gebouw.

Werkwijze: Deskstopstudie aan de hand van analytische formules.

Resultaten: Vanwege de beperkte grondwaterverlaging worden geen zettingen verwacht. Het startdebiet wordt ingeschat (33,88 m³/u) op basis van de doorlaatbaarheid van de Pleistoceen en Plioceen aquifer.