Projectinfo

Terug naar overzicht

Bemalingsadvies project Terweststraat te Moerbeke Waas

Doelstelling: Bemalingsadvies voor de realisatie van één kelderverdieping in Moerbeke-Waas op een terrein langs de Moervaart.

Werkwijze: Op basis van boringen en mechanische sonderingen werd een eerste bemalingsadvies opgemaakt waarbij de noodzaak van bijkomend grondonderzoek werd aangegeven. Met behulp van de bijkomende elektrische sonderingen werd de diepteligging van de aanwezige veenlaag onderzocht zodat de aanzetdiepte van de waterkerende wand bepaald kon worden die deze laag hydraulisch afsluit. Deze waterkerende wand zorgt ervoor dat het veen niet ontwatert en inklinkt met de bijhorende zettingsrisico’s.

Resultaten/besluiten: De uitgraving dient uitgevoerd te worden binnen waterkerende wanden aangezet op ca. 7 meter diepte. De bemaling kan uitgevoerd worden met gravitaire filters en het bemalingsdebiet bedraagt 30 à 35 m³/u. Er worden geen onaanvaardbare theoretische zettingsrisico’s verwacht. Omwille van de nabijheid van de Moervaart, wordt er ook aangeraden om een gedeelte van de wand te verdiepen tot minstens 2 meter onder de onderkant van de bemalingsfilters.