Projectinfo

Terug naar overzicht

Bemalingsstudie Phoenix Tower in Tel Aviv

Doelstelling: Bemaling van 6 ondergrondse verdiepingen in Bnei-Brak, Tel Aviv.

Werkwijze: Doorrekenen van verschillende bemalingsscenario's zoals bemaling met ondiepe of diepe herinjectie, enkel bemaling en bemaling met bottom plug. Op basis van de resultaten en een kostenanalyse werd het meest optimale scenario gekozen en verder uitgewerkt rekening houdend met grondwaterverontreiniging en andere bemalingen in de buurt (zoals voor het Ben Gurion metrostation).

Resultaten: De bemaling wordt uitgevoerd met diepe herinjectie. De hydraulische weerstand tussen bemaling en herinjectie wordt eerst uitvoerig getest met pompproeven en een injectietest.