Projectinfo

Terug naar overzicht

Bemalingsstudie project Waalse Krook te Gent

Dimensioneren van bemaling van bouwput in centrum Gent, in zettingsgevoelige grond, langs de Leie en de Schelde. In het kader van de bemaling werd een inventarisatie opgemaakt van de uitgevoerde bodemonderzoeken en de gekende verontreinigingen en er werd een gevoeligheidsanalyse gemaakt van de gebruikte parameters voor het berekenen van de zettingsgevoeligheid en van de hydraulische doorlatendheden in functie van de verlaging in de omgeving.