Projectinfo

  • Opdrachtgever Aqua-Vrijsen Algemene Aannemingen
  • Datum oplevering 20 juli 2017
  • Plaats onderzoek Sint-Truiden
  • Diensten Bemaling & retourbemaling
Terug naar overzicht

Bemalingsstudie Spaansebrugstraat Sint-Truiden

Doelstelling: bemaling van één verdieping in centrum van Sint-Truiden, er moet bemaald worden in het Lid van Lincent en de site is gelegen in het alluvium van de Cicindria.

Werkwijze: Gevoeligheidsanalyse met een grondwatermodel en uitvoeren van verkenningsboringen om de juiste bodemgesteldheid te onderzoeken en peilbuizen te plaatsen.

Resultaten: Het lid van Lincent wordt gekenmerkt door een hoge horizontale doorlatendheid en een zeer lage verticale doorlatendheid (afwisseling van gebroken en intacte kleilagen). Er worden waterkerende wanden geplaats in het Lid van Lincent, die voldoende diep aangezet zijn om zeker enkele intacte kleilagen te doorboren, waardoor de bouwkuip droog gelegd kan worden zonder een grondwaterverlaging buiten de bouwput te laten optreden. Peilmetingen binnen en buiten de bouwput bevestigen dat dit concept werkt.