Projectinfo

Terug naar overzicht

Bemalingsstudie residentieel gebouwencomplex 'The White'

Voor de opbouw van het nieuw residentieel gebouwencomplex ‘The White’ in Oostende heeft AGT n.v. een bemalingsstudie uitgevoerd in opdracht van Group Sleuyter Real Estate. Bij het opstellen van een bemalingsadvies wordt aanvankelijk steeds een interpretatie gemaakt van de lokale hydrogeologische toestand aan de hand van reeds beschikbare gegevens. Indien hierbij blijkt dat de bemaling complex wordt ten gevolge van complicaties zoals zettingsrisico’s, biedt AGT n.v. een complete studie aan waarbij het meest optimale bemalingsconcept opgesteld en gedimensioneerd wordt.


In dit geval werd met elektrische sonderingen en geologische verkenningsboringen de bodemopbouw meer in detail bestudeerd, de werkelijk optredende zettingen werden onderzocht in een zettingsproef en een dubbele pompproef werd uitgevoerd ter bepaling van de hydraulische parameters, zodanig dat door AGT n.v. een numeriek grondwatermodel kon worden opgesteld dat zeer dicht aanleunt bij de werkelijke omstandigheden. Met dit grondwatermodel is het mogelijk het meest optimale bemalingsconcept op te stellen voor de zowel de eigenlijke bemaling in de bouwput, als de spanningsbemaling om opbarsten van de bouwput tegen te gaan en de retourbemaling om zettingsrisico’s te voorkomen. Tevens werd de mogelijkheid voor het plaatsen van een KWO-installatie (koude-warmteopslag) onderzocht, waarbij de verstoppingssnelheid van de putten bepaald werd aan de hand van MFI-testen (Membrane Filter Index) en de maximale thermische prestatie gedimensioneerd werd met behulp een numeriek grondwatermodel.