Projectinfo

Terug naar overzicht

Bemalingsstudie verbouwing te Gent

Doelstelling: Uitbreiden van een bestaande kelderverdieping in een historisch pand gelegen nabij Handelsdok in Gent.

Werkwijze: Opstellen initiële screening aan de hand van de –onvolledige- aangeleverde gegevens. Gericht grondonderzoek aanraden aan de hand van conclusies van de screening en aftoetsen van de resultaten van het grondonderzoeken.

Resultaten: Uit de screening met de aangenomen grondwaterstand bleek een hoog zettingsrisico, om dit te verifiëren werd een peilbuis geplaatst om de grondwaterstand op te meten. De grondwaterstand bleek aanzienlijk lager te zijn, bij het herberekenen van de zettingen bleek dan ook geen onaanvaardbaar zettingsrisico te ontstaan bij de bemaling.