Projectinfo

  • Opdrachtgever Straaltechniek International nv
  • Datum oplevering 27 oktober 2017
  • Plaats onderzoek Aartselaar
  • Diensten Bodem- & grondwatersanering
Terug naar overzicht

Bodemsaneringswerken Straaltechniek International nv

Doelstelling: Ter hoogte van een ondergrondse stookolietank werd een verontreiniging met minerale olie vastgesteld in het vaste deel van de aarde en het grondwater. Deze verontreiniging diende gesaneerd te worden.

Werkwijze: De verontreiniging werd gesaneerd door middel van een ontgraving. De milieukundige begeleiding werd door AGT uitgevoerd, hierbij werden de nodige stalen genomen. Op basis van de resultaten van deze stalen werd het ontgravingsvak bijgesteld. Na het uitvoeren van de graafwerken wordt het grondwater gedurende 2 jaar bemonsterd om de stabiele toestand van het grondwater te kunnen aantonen. De monitoring is nog lopende.

Resultaten: De ontgraving werd uitgevoerd tot de vooropgestelde terugsaneerwaarden werden bereikt. De werken werden gerapporteerd in een tussentijds rapport dat aan de OVAM werd overgemaakt.