Projectinfo

Terug naar overzicht

Boorgatmeting audit boorfirma Nederland

Doelstelling: Detectie van aanwezige kleilagen in een open boorgat.

Werkwijze: Aan de hand van een EM-meting werd de elektrische geleidbaarheid van de grondlagen rondom het boorgat opgemeten. De meting werd uitgevoerd met de 'Dual-focussed electromagnetic induction sonde'.

Resultaten: De electrische geleidbaarheden zijn over de gehele meetdiepte zeer laag (<50microS/m). Tussen ca. 13 en 14 m-mv en 34 en 36 m-mv zijn er hogere waarden waargenomen wat wijst op een aanrijking van het kleigehalte in een dominerende zandige ondergrond.