Projectinfo

Terug naar overzicht

Boorgatmetingen voor nieuwe waterwinning

Voor de plaatsing van een nieuwe winningsput voor drinwatervoorziening, werden boorgat geofysische metingen uitgevoerd. Daarbij werden zowel de gebruikelijke LN en SN elektrische resistiviteit bepaald, als de Caliper (boorgatdiameter), Natuurlijke Gamma-straling en de elektrische geleidbaarheid via Elektromagnetische Inductie. De metingen bepaalden zeer nauwkeurig de opbouw van de hydrogeologische lagen.