Projectinfo

  • Opdrachtgever Nyrstar
  • Datum oplevering 09 juni 2016
  • Plaats onderzoek Lommel
  • Diensten Numeriek modelleren
Terug naar overzicht

Dimensionering Nyrstar koelvijver te Lommel

Op de site te Balen/Lommel gebruikt Nyrstar op dit moment een vijver met een oppervlakte van ongeveer 16 ha om het productieproces van koeling te voorzien. Het gevraagde koelvermogen overschrijdt echter het huidige potentieel van de vijver zoals die nu wordt gebruikt. Aan AGT werd gevraagd de koelvijver te herdimensioneren zodat aan de koelbehoefte kan worden voldaan.

In een eerste stap werd de stroming en het warmtetransport in de huidige koelvijver doorgerekend met eindige-elementen code COMSOL. Op deze manier werden de zwaktes van het huidige vijverconcept, zoals onderbenutting van een groot deel van het vijvervolume, aan het licht gebracht. Vervolgens werden enkele verbeterde vijverconcepten ontwikkeld en conceptueel doorgerekend. Hierbij werd telkens de energie-uitwisseling tussen atmosfeer, bodem en oppervlaktewater in rekening gebracht.

Stroomsnelheid in de koelvijver (m/s)

Temperatuurverdeling in de koelvijver bij een gemiddeld zomerscenario (°C)