Projectinfo

Terug naar overzicht

Grondwatermodel en monitoringsplan sanering site Forges de Clabecq te Vilvoorde

Het doel van deze studie is de opmaak van een grondwatermodel met stoftransportmodel om de verspreiding van verontreinigingen in de ondergrond te simuleren. In het kader van de opmaak van het grondwatermodel werden pompproeven uitgevoerd. Deze pompproeven werden geanalyseerd aan de hand van analytische methoden en modelkalibratie. De grondwaterstand werd gedurende een lange periode opgemeten. Met deze meetresultaten werden het grondwatermodel en het stoftransportmodel gekalibreerd en gevalideerd.