Projectinfo

Terug naar overzicht

Invloed van grondwaterstroming op boorgat energie opslag (BEO)

Het effect van grondwaterstroming op Boorgat Energie Opslag (BEO) door middel van verticale warmtewisselaars of bodemlussen, wordt in de praktijk niet in rekening gebracht bij de dimensionering. Als de warmtewisselaar een dik watervoerend pakket doorkruist waarin een grondwaterstroming heerst, is de verwachting dat de impact op de warmte-uitwisseling groot is. Het uitwisselingsproces verandert namelijk van enkel warmtegeleiding naar een gecombineerd geleidings- en advectief transport, dat veel sneller verloopt. Om de invloed van dit proces kwantitatief na te gaan, werd een onderzoeksproject gestart in opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) in samenwerking met het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en het Leibniz Institut für Angewandte Geophysik (LIAG). Het WTCB staat in voor de opmeting van een temperatuurprofiel in de diepte met een optische glasvezel, voor het uitvoeren van een “Distributed Thermal Response Test”. Het LIAG zal een NMR-logging (“Nuclear Magnetic Resonance”) uitvoeren van een boorgat, om de poriënverdeling van de formatie in kaart te brengen, een essentiële parameter bij advectief transport. Het onderzoek verloopt in twee fase: eerst wordt een gecontroleerd experiment uitgevoerd op één, nieuw geboorde bodemlus, waarbij een grondwaterstroming wordt op gang gebracht door een pompput. In een tweede fase zal een bestaand BEO-veld worden onderzocht, waarin een significante grondwaterstroming heerst. De resultaten van het onderzoek zullen na oplevering gepubliceerd worden voor een ruim publiek.

Boorgatmeting voor de plaatsing van de peilbuis:

Installatie van de verticale warmtewisselaar samen met de optische vezel: