Projectinfo

Terug naar overzicht

Haalbaarheid KWO en BEO voor de site AZ Monica-Woonhaven Antwerpen (Deurne)

In het kader van het stadsontwikkelingsproject ‘Jos Van Geellaan’ te Deurne werd nagegaan of voor het gedeelte energievoorziening, een eventuele samenwerking tussen de verschillende partijen (AZ Monica en Woonhaven Antwerpen) wenselijk is. AGT onderzocht hiervoor in opdracht van Tauw de haalbaarheid van koude-warmte opslag (KWO) en boorgat energieopslag (BEO).

Op basis van de aangeleverde energievraag werden de technische randvoorwaarden en technische eigenschappen van een te realiseren KWO of BEO-systeem onderzocht. Om deze doelstelling te bereiken werden de bodemenergiesystemen zowel hydraulisch als thermisch doorgerekend. Voor KWO werd gebruikgemaakt van MODFLOW en MT3D, voor BEO werd gebruik gemaakt van COMSOL. Tenslotte werd een prijsraming van de investerings- en exploitatiekosten gemaakt voor elk van de weerhouden scenario’s.


Temperatuurverdeling (°C) rondom de KWO-bronnen op het einde van de koelcyclus na 20 jaar


Temperatuurverdeling (°C) rondom de bodemlussen op het einde van de koelcyclus na 20 jaar