Projectinfo

Terug naar overzicht

KWO stadhuis Leopoldsburg

Boring van twee bronnen en één peilput voor Koude- en Warmteopslag. Ontwikkeling van de bronnen, staalname, MFI, zandhoudendheid, ontgassingstest, putproeven uitgevoerd. Putten leveren 30 à 45 m³/u voor een grondwaterverlaging van 4,5 à 6,5 m. Waterkwaliteit is goed, zandvrij.