Projectinfo

Terug naar overzicht

KWO voor Droneport te Brustem

Doelstelling: Voor een nieuwe droneport in Brustem wordt een Koude-Warmte Opslagsysteem (KWO) voorzien om de gebouwen te verwarmen en passief te koelen. Deze studie onderzoekt de haalbaarheid van een KWO-systeem dat bestaat uit 1 bronnenpaar.

Werkwijze: Aan de hand van publiekelijk beschikbare gegevens en informatie van naburige projecten werd een desktopstudie uitgevoerd om de haalbaarheid van een KWO te onderzoeken. Met behulp van een numeriek grondwatermodel werd een simulatie gemaakt van een KWO gedurende 20 jaar.

Resultaten: Uit de simulaties blijkt dat de capaciteit van de aquifer voldoende is om de gevraagde vermogens en energie te leveren. Verder is het grondwaterreservoir geschikt als warmtewisselaar omdat er geen thermische kortsluiting tussen de bronnen wordt voorspeld.