Projectinfo

Terug naar overzicht

MER-studie grondwaterwinning Grobbendonk

De Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen, kortweg Pidpa, baat sinds het midden van de vorige eeuw een waterproductiecentrum uit te Grobbendonk. In Grobbendonk wordt uit 30 watervangputten  jaarlijks gemiddeld 6,3 miljoen m³ grondwater gewonnen om als drinkwater te verspreiden. Om een deel van de grondwateronttrekking te compenseren, wordt jaarlijks gemiddeld 700.000 m³ water uit het Albertkanaal na een voorzuivering kunstmatig geïnfiltreerd.

De huidige grondwatervergunning loopt binnenkort af en moet bijgevolg vernieuwd worden. Aangezien het een aanzienlijke grondwateronttrekking betreft, dient hiervoor een Milieueffectenrapport te worden opgesteld. In dit rapport worden alle potentiële effecten op de omgeving beschreven en geëvalueerd. Ter ondersteuning van dit rapport wordt een grondwatermodel opgesteld waarmee de invloedzone van de winning wordt bepaald. De gesimuleerde grondwaterstanden en fluxen worden door het INBO ingevoerd in het ecohydrologische model NICHE Vlaanderen, om de potentiële grondwaterafhankelijke vegetatie in te schatten in natuurgebieden. Op die manier worden verschillende scenario’s ten opzichte van elkaar afgewogen, om zo de meest optimale bedrijfsoptie te kiezen rekening houdend met het milieu.