Projectinfo

Terug naar overzicht

New Port Project (NPP): aanleggen toegangsgeul en marinebasis, het ‘Mozes’ project

MEDCO (Middle East Dredging Company) heeft recent de toegangsgeul tot het havenbassin en de marinebasis van de nieuwe haven van Doha aangelegd. Zowel bij aanbesteding als tijdens de uitvoering werd het hydrogeologisch onderzoek aan AGT toevertrouwd. Van bij het begin werd de optie van een gedeeltelijke droge uitgraving uitgebreid bestudeerd.  Er werden verkenningsboringen, pompproeven en flowtesten uitgevoerd, zowel on- als offshore. Verschillende scenario’s van een droge uitgraving  werden uitgebreid gemodelleerd en gevoeligheidsanalyses werden uitgevoerd. 

Op basis van deze studies werd beslist over een afstand van ca. 3000 m het kanaal, evenals de marinebasis, op volle zee droog uit te graven. In totaal werd op die manier ca. 17.000.000 m³ grond droog uitgegraven, met behulp van één van de grootste, zo niet dé grootste bemaling ter wereld, niettegenstaande het te bemalen profiel bestond uit sterk doorlatende, verweerde kalksteen met karstverschijnselen. De effectief verpompte debieten kwamen goed overeen met de door de simulaties
voorspelde debieten voor de verschillende scenario’s.

Satelietbeeld voor aanleg van de haven (2006)

 

Satellietbeeld juni 2015: havenbassin, toegangsgeul en marinebasis.

Off-shore pomp- en flow test in uitvoering.

Resultaat: het ‘Mozes’ project: droge uitgraving 3.000 lang x 400 m breed, 18 m onder de zeespiegel.