Projectinfo

Terug naar overzicht

Nieuwe richtlijnen rond bemalingen

AGT heeft met succes de opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) afgerond voor het opstellen van nieuwe richtlijnen rond bemalingen.

Deze richtlijnen scheppen een duidelijk ontwerpkader voor alle actoren in de bemalingswereld.
Publicatie van deze nieuwe richtlijnen wordt verwacht in het voorjaar van 2019. Een link naar de publicatie wordt toegevoegd van zodra deze beschikbaar is.