Projectinfo

  • Opdrachtgever Licence to Build
  • Datum oplevering 17 januari 2018
  • Plaats onderzoek Ternat
  • Diensten Hydrogeologische studies
Terug naar overzicht

Ontwerp van infiltratie- en drainagesystemen sportcentrum Ternat

Doelstelling: Door Architectenbureau Licence To Build werd gevraagd aan AGT om ter plaatse de functie en de werking van het bestaande drainagesysteem te evalueren en om aanbevelingen te doen hoe dit drainagesysteem kan worden ingepast in het ontwerp van het te vernieuwen zwembad. Daarnaast werd gevraagd om het aan te passen drainagesysteem te dimensioneren.

Werkwijze: Door terreinbezoek en het bestuderen van beschikbare gegevens van de ondergrond en de plannen van het huidige/toekomstige zwembad werd een drainage systeem ontwopren dat dient te worden aangelegd onder een bestaande kruipruimte.

Resultaten/Besluiten: De nieuw te plaatsen drain werd ontworpen met een diameter van 100 mm in een grindkoffer met breedte 50 cm. De drain voert af naar pompputten, van waaruit het water uiteindelijk zal geloosd worden op de regenwaterafvoer van het gebouw, naar analogie met het vroegere systeem. Extra aanbevelingen worden gedaan.